Uppfödarens ansvar


Informationen som följer nedan är grundat på våra egna tankar och värderingar om uppfödning av Svensk Vit Älghund.


Att bedriva uppfödning av Vit älghund innebär ett stort ansvar för hela rasens framtid då det är en liten avelsbas vi arbetar med.

Vi vill understryka vikten av att vi uppfödare har det yttersta ansvaret för rasens utveckling.

En god egenskap hos oss uppfödare är vetgirighet.

Kunskaper i bl.a. genetik är viktigt och mycket intressant.

SKK har en bra serie i den s k Uppfödarserien, där alla aspekter av hunduppfödning belyses ingående såväl praktiskt som mer teoretiskt.  

Böcker till uppfödarutbildningen

Det åligger varje hundägare att veta vad det är för kvalitet på sin hund.
Enklast att ta reda på det är genom utställning, viltspår samt jaktprov och naturligtvis HD-AD röntga sin hund/hundar.


Någon sa: 

"Konsekvenserna från aveln från varje avelshund är större desto mindre rasen är. Vi har ett stort ansvar när det gäller att följa upp valparna och deras nya ägare.

Det arbetet startar när valpköparen hämtar valpen och

varar flera år framåt".


Vi håller fullständigt med.

 

Avslutningsvis kan vi konstatera att vi alla får dra lasset tillsammans, alla vi som älskar den vita älghunden, det handlar om att ge och ta.

 

  Peter & Sofie

Copyright © 2022 Berghvitas